تعهد ما به شما

Neighborhood Family Practice با بیماران خود شریک است. این تضمین می کند که مراقبتی که دریافت می کنید مراقبت مناسب برای شما است. ما مطمئن خواهیم شد که مراقبتی را که دریافت خواهید کرد درک کرده و با آن موافقت می کنید. کار به عنوان شریک به شما کمک می کند تا بهترین نتایج را از مراقبت خود بگیرید.

ما می‌خواهیم بیماران و خانواده‌هایشان حقوق و مسئولیت‌های خود را در حین مراقبت از ما درک کنند. به این ترتیب، ما بر این باوریم که مراقبت‌های ارائه شده توسط Neighborhood Family Practice به هر فرد کمک می‌کند تا به بهترین سطح سلامت خود برسد.

حقوق شما

هر فرد باید درمان خود را درک کند و باید بتواند در مورد مراقبت خود انتخاب کند. هر شخص حق دارد:

 • مراقبت خوب توسط افراد محترم در یک محیط امن
 • به تمام درمان های ارائه شده توسط تمرین دسترسی داشته باشید
 • به اطلاعات پزشکی خود دسترسی داشته باشد
 • هر کمکی که لازم است برای درک اطلاعات پزشکی در مورد مراقبت از آنها به زبان خودشان داشته باشید
 • قبل از انجام درمان ها از آنها مطلع شوید
 • فواید و خطرات درمان را بشناسید
 • همه گزینه های درمانی ممکن را بشناسید
 • موافقت یا رد هر گونه درمان
 • در مورد مطالعات یا پروژه هایی که ممکن است به مراقبت از آنها کمک کند، گفته شود
 • نظر دوم را با هزینه خودشان بخواهید
 • تمام اطلاعات شخصی را محرمانه نگه دارید
 • اسامی افرادی که از آنها مراقبت می کنند و نحوه آموزش آنها را بدانید
 • درد را ارزیابی و درمان کنید
 • کمک به درک هزینه مراقبت و نحوه پرداخت آن
 • مراقبت دریافت کنید حتی اگر نتوانند هزینه آن را بپردازند
 • عاری از آزار و اذیت باشید
 • از استفاده از مهارهایی که برای کنترل استفاده می شود رها باشید
 • در طرح نگرانی، شکایت یا پیشنهاد آزاد باشید

مسئولیت های شما

مسئولیت های شما عبارتند از:

 • کامل ترین اطلاعاتی را که می توانید در مورد سلامتی خود ارائه دهید
 • تغییرات در سلامت خود را به ارائه دهندگان مراقبت خود گزارش دهید
 • اگر اطلاعات داده شده در مورد بیماری و درمان خود را درک نمی کنید، همیشه سوال بپرسید
 • قرارها را نگه دارید یا اگر نیاز به تغییر قرار دارید تماس بگیرید
 • هزینه مراقبت خود را بپردازید یا اگر نمی توانید به یافتن راه هایی برای پرداخت کمک کنید
 • قوانین تمرین را دنبال کنید
 • با تمام کارکنان محترمانه رفتار کنید
 • آدرس ها و شماره تلفن های به روز را ارائه دهید