هیئت مدیره تمرین خانواده محله

تمرین خانواده محله مفتخر است که اعضای هیئت مدیره زیر را برای حمایت از ماموریت و کار سازمان برای خدمت به بیماران، کارکنان و جامعه دارد. 

به عنوان یک مرکز سلامت فدرال واجد شرایط (FQHC)، NFP مورد نیاز است اینکه اکثریت اعضای هیات مدیره افرادی باشند که از سازمان ما خدمات دریافت می کنند. این الزام تضمین می کند که ما همچنان نیازهای بیماران خود را در خط مقدم نحوه اداره سازمان خود داشته باشیم.

ناتالی ادسوار، MD
استیو آنسبری
سونیا کاسول
آنیتا کوک
ویکتور کروز
فرد M. DeGrandis
متیو گاروی
جان گریفیث
ریکاردو لئون
دافنی مک کالب
مارک مک درموت
تیموتی مک نایت، MD
آلن مانکوزو
لیزا نلسون
مونیکا اولیورا
علا قهوش، MD
جاناتان سیک
ژان سولومون

مورگان تاگارت
کریس وارن
جاناتون وایز