تعامل با همسایگان …

از زمان تأسیس ما در سال 1980 در قلب تمرین خانواده محله (NFP) قرار داشته است. در روزهای اولیه کمک به همسایگانمان برای ترک سیگار شروع شد و امروز با واکسینه کردن همسایگان ما در کنار شرکای اجتماعی ادامه دارد. کلمه "محله" در نام ما است و جوهر تلاش ما برای همسایه خوب بودن است.

در اینجا نحوه تعامل ما با همسایگان و برای همسایگان خود آمده است:

  • از بیماران و جامعه حمایت کنیم.
  • تشکیل و مشارکت در مشارکت ها و همکاری های اجتماعی که نتایج سلامتی را برای بیماران و جامعه بهبود می بخشد.
  • از جامعه در دستیابی به برابری سلامت، از بین بردن نابرابری ها و بهبود رفاه برای همه از طریق آموزش، برنامه ریزی و اطلاع رسانی حمایت کنید.
  • با افزایش دسترسی به مراقبت، پوشش و خدمات بهداشتی و اجتماعی از بیماران و جامعه حمایت کنید.
  • گوش دهید، بیاموزید و صدای بیماران و جامعه ای را که به آن خدمت می کنیم بلند کنید.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات در مورد نحوه مشارکت با همسایگان خود هستید، لطفاً با ما در زیر تماس بگیرید.