غیرانتفاعی کلیولند جعبه های غذا و واکسن کووید-19 را به مردم شمال شرقی اوهایوایی که نیازمند هستند می دهد.

2022-01-09T14:11:14-05:0026 می 2021|