Ubaguzi ni Kinyume na Sheria

Mazoezi ya Familia ya Ujirani hutii sheria zinazotumika za haki za kiraia za Shirikisho na haibagui kwa misingi ya rangi, rangi, asili ya kitaifa, umri, ulemavu au jinsia. Mazoezi ya Familia ya Ujirani hayawatengei watu au kuwatendea tofauti kwa sababu ya rangi, rangi, asili ya kitaifa, umri, ulemavu au jinsia.

Mazoezi ya Familia ya Ujirani:

  • Hutoa misaada na huduma bila malipo kwa watu wenye ulemavu ili kuwasiliana nasi vyema, kama vile:
    • Wakalimani wa lugha ya ishara waliohitimu
    • Habari iliyoandikwa katika miundo mingine (machapisho makubwa, sauti, fomati za kielektroniki zinazoweza kufikiwa, miundo mingine)
  • Hutoa huduma za lugha bila malipo kwa watu ambao lugha yao ya msingi si Kiingereza, kama vile:
    • Wakalimani waliohitimu
    • Habari iliyoandikwa kwa lugha zingine

Ikiwa unahitaji huduma hizi, wasiliana na Terrance Byrne.

Ikiwa unaamini kuwa Mazoezi ya Familia ya Jirani imeshindwa kutoa huduma hizi au kubaguliwa kwa njia nyingine kwa misingi ya rangi, rangi, asili ya kitaifa, umri, ulemavu au jinsia, unaweza kuwasilisha malalamishi kwa: Terrance Byrne, Makamu wa Rais wa Afya. Uendeshaji wa Kituo, 3569 Ridge Road, Cleveland, OH 44102, 216.281.0872, [email protected]. Unaweza kuwasilisha malalamiko binafsi au kwa barua au barua pepe. Ikiwa unahitaji usaidizi wa kuwasilisha malalamiko, Terrance Byrne, Makamu wa Rais wa Operesheni za Kituo cha Afya, yuko tayari kukusaidia.

Unaweza pia kuwasilisha malalamiko ya haki za kiraia kwa Idara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani, Ofisi ya Haki za Kiraia, kwa njia ya kielektroniki kupitia Tovuti ya Ofisi ya Malalamiko ya Haki za Kiraia, inayopatikana katika https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby .jsf, au kwa barua au simu kwa:
Idara ya Afya na Huduma za Kibinadamu ya Marekani
200 Independence Avenue, SW
Chumba 509F, Jengo la HHH
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Fomu za malalamiko zinapatikana kwa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.