पहिले नै पट्टीमा परेका अस्पतालहरू र स्वास्थ्य विभागहरू माग पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।

wsj.com बाट पूरा लेख पढ्नुहोस् यहाँ।