उत्तरपूर्वी ओहायोमा द्रुत एन्टिजेन COVID-19 परीक्षण खोज्दै हुनुहुन्छ? सारा शुकम्यानसँग केही विवरणहरू हुन सक्छन् जसले तपाईंलाई एउटा ट्र्याक गर्न मद्दत गर्न सक्छ!

wkyc.com बाट पूरा लेख पढ्नुहोस् यहाँ।