برنامه تعطیلات 2022

در این تعطیلات تمامی سایت ها برای یک روز تعطیل خواهند بود:

روز سال نو - جمعه، 31 دسامبر 2021

روز مارتین لوتر کینگ جونیور - دوشنبه، 17 ژانویه 2022

روز رئیس جمهور – دوشنبه 21 فوریه 2022

روز یادبود - دوشنبه 30 مه 2022

روز ژوئن - دوشنبه 20 ژوئن 2022

روز استقلال – دوشنبه 4 جولای 2022

روز کارگر - دوشنبه، 5 سپتامبر 2022

روز شکرگزاری – پنجشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

روز بعد از شکرگزاری - جمعه 25 نوامبر 2022

شب کریسمس - جمعه، 23 دسامبر 2022

روز کریسمس - دوشنبه، 26 دسامبر 2022