برنامه تعطیلات 2023

در این تعطیلات تمامی سایت ها برای یک روز تعطیل خواهند بود:

روز سال نو – دوشنبه 2 ژانویه 2023

روز مارتین لوتر کینگ جونیور - دوشنبه، 16 ژانویه 2023

روز رئیس جمهور – دوشنبه 20 فوریه 2023

روز یادبود - دوشنبه، 29 مه 2023

روز ژوئن – دوشنبه 19 ژوئن 2023

روز استقلال - سه شنبه 4 ژوئیه 2023

روز کارگر – دوشنبه 4 سپتامبر 2023

روز شکرگزاری – پنجشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳

روز بعد از شکرگزاری - جمعه، 24 نوامبر 2023

شب کریسمس - جمعه 22 دسامبر 2023

روز کریسمس – دوشنبه 25 دسامبر 2023