در آخرین روز سال 2021، تمرین خانواده محله در ضلع غربی کلیولند پر از بیماران پیر و جوان بود.

مرکز بهداشتی دارای صلاحیت فدرال مشغول انجام آزمایش کووید-19 نبود، بلکه آنها در حال واکسیناسیون علیه ویروس بودند. قرار بود امروز به مناسبت عید نوروز تعطیل باشد. اما کارگران با درک اینکه چقدر می تواند برای مردم قرار ملاقات واکسن سخت باشد، برنامه ها را تغییر دادند.

مقاله کامل را از news5cleveland.com بخوانید اینجا.

قراری تعیین کنید
درباره ما بیشتر بدانید